V této sekci naleznete modelové e-learningové kurzy, které jsou tvořeny a spravovány studujícími blended-learningových bloků v rámci projektu.